Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

FIFA 13TAP 12

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2695310 LONG NGUYÊNLONG NGUYÊN 1

2695316 BRUCE LEEBRUCE LEE 0

2695308 VĂN XUYẾN VĂN XUYẾN 1

2695335 KIÊN SUROKIÊN SURO 0

2695328 TUẤN KHÓC NHÈTUẤN KHÓC NHÈ 0

2695309 VŨ ANHVŨ ANH 1

2695325 VŨ BÃOVŨ BÃO 1

2695321 NHẬT TRÍNHẬT TRÍ 0

2695315 HOÀNG PHẠMHOÀNG PHẠM 1

2695323 HOÀNG ĐỊNHHOÀNG ĐỊNH 0

2695330 KSTAR ÁC MAKSTAR ÁC MA 1

2695322 VŨ DUYVŨ DUY 0

2695307 ÁNH KAKAÁNH KAKA 1

2695317 QUỐC THẠCHQUỐC THẠCH 0

2695306 ĐOÀN CHÍNHĐOÀN CHÍNH 0

2695311 TÚ THANHTÚ THANH 1

2695314 KHÁNH NHẬTKHÁNH NHẬT 1

2695304 THÀNH DE LIMATHÀNH DE LIMA 0

2695320 MICHAEL TƯMICHAEL TƯ 1

Match 10
View Details

2695312 LƯU ĐỨCLƯU ĐỨC 0

2695319 ĐĂNG HIẾUĐĂNG HIẾU 1

Match 11
View Details

2695326 TRUNG HIẾUTRUNG HIẾU 0

2695327 CÔNG LUẬNCÔNG LUẬN 0

Match 12
View Details

2695313 DUY NGUYỄNDUY NGUYỄN 1

2695334 PHƯỚC ARSPHƯỚC ARS 1

Match 13
View Details

2695329 ĐẠI BOSSĐẠI BOSS 0

2695305 THÁI THAOTHÁI THAO 0

Match 14
View Details

2695324 MINH HIẾUMINH HIẾU 1

2695331 TRẦN VŨTRẦN VŨ 0

Match 15
View Details

2695332 TRẦN TUẤN NGỌCTRẦN TUẤN NGỌC 1

2695318 NGHĨA HỮUNGHĨA HỮU 1

Match 16
View Details

2695333 LINKINHUYLINKINHUY 0

RO16
Best of 1

2695310 LONG NGUYÊNLONG NGUYÊN 0

Match 17
View Details

2695308 VĂN XUYẾN VĂN XUYẾN 1

2695309 VŨ ANHVŨ ANH 1

Match 18
View Details

2695325 VŨ BÃOVŨ BÃO 0

2695315 HOÀNG PHẠMHOÀNG PHẠM 1

Match 19
View Details

2695330 KSTAR ÁC MAKSTAR ÁC MA 0

2695307 ÁNH KAKAÁNH KAKA 1

Match 20
View Details

2695311 TÚ THANHTÚ THANH 0

2695314 KHÁNH NHẬTKHÁNH NHẬT 0

Match 21
View Details

2695320 MICHAEL TƯMICHAEL TƯ 1

2695319 ĐĂNG HIẾUĐĂNG HIẾU 1

Match 22
View Details

2695313 DUY NGUYỄNDUY NGUYỄN 0

2695334 PHƯỚC ARSPHƯỚC ARS 1

Match 23
View Details

2695324 MINH HIẾUMINH HIẾU 0

2695332 TRẦN TUẤN NGỌCTRẦN TUẤN NGỌC 0

Match 24
View Details

2695318 NGHĨA HỮUNGHĨA HỮU 1

Quarter-finals
Best of 1

2695308 VĂN XUYẾN VĂN XUYẾN 0

Match 25
View Details

2695309 VŨ ANHVŨ ANH 1

2695315 HOÀNG PHẠMHOÀNG PHẠM 0

Match 26
View Details

2695307 ÁNH KAKAÁNH KAKA 1

2695320 MICHAEL TƯMICHAEL TƯ 1

Match 27
View Details

2695319 ĐĂNG HIẾUĐĂNG HIẾU 0

2695334 PHƯỚC ARSPHƯỚC ARS 1

Match 28
View Details

2695318 NGHĨA HỮUNGHĨA HỮU 0

Semi-finals
Best of 1

2695309 VŨ ANHVŨ ANH 0

Match 29

2695307 ÁNH KAKAÁNH KAKA 0

2695320 MICHAEL TƯMICHAEL TƯ 1

Match 30
View Details

2695334 PHƯỚC ARSPHƯỚC ARS 0

Final
Best of 1

0 -

Match 31

2695320 MICHAEL TƯMICHAEL TƯ 0

RO1
Best of 1

0 -

Round 1
Best of 1

2695316 BRUCE LEEBRUCE LEE 1

Match 32
View Details

2695335 KIÊN SUROKIÊN SURO 0

2695328 TUẤN KHÓC NHÈTUẤN KHÓC NHÈ 1

Match 33
View Details

2695321 NHẬT TRÍNHẬT TRÍ 0

2695323 HOÀNG ĐỊNHHOÀNG ĐỊNH 0

Match 34
View Details

2695322 VŨ DUYVŨ DUY 1

2695317 QUỐC THẠCHQUỐC THẠCH 0

Match 35
View Details

2695306 ĐOÀN CHÍNHĐOÀN CHÍNH 1

2695304 THÀNH DE LIMATHÀNH DE LIMA 1

Match 36
View Details

2695312 LƯU ĐỨCLƯU ĐỨC 0

2695326 TRUNG HIẾUTRUNG HIẾU 0

Match 37
View Details

2695327 CÔNG LUẬNCÔNG LUẬN 1

2695329 ĐẠI BOSSĐẠI BOSS 1

Match 38
View Details

2695305 THÁI THAOTHÁI THAO 0

2695331 TRẦN VŨTRẦN VŨ 0

Match 39
View Details

2695333 LINKINHUYLINKINHUY 1

Round 2
Best of 1

2695324 MINH HIẾUMINH HIẾU 0

Match 40
View Details

2695316 BRUCE LEEBRUCE LEE 1

2695332 TRẦN TUẤN NGỌCTRẦN TUẤN NGỌC 1

Match 41
View Details

2695328 TUẤN KHÓC NHÈTUẤN KHÓC NHÈ 0

2695314 KHÁNH NHẬTKHÁNH NHẬT 1

Match 42
View Details

2695322 VŨ DUYVŨ DUY 0

2695313 DUY NGUYỄNDUY NGUYỄN 0

Match 43
View Details

2695306 ĐOÀN CHÍNHĐOÀN CHÍNH 1

2695330 KSTAR ÁC MAKSTAR ÁC MA 1

Match 44
View Details

2695304 THÀNH DE LIMATHÀNH DE LIMA 0

2695311 TÚ THANHTÚ THANH 1

Match 45
View Details

2695327 CÔNG LUẬNCÔNG LUẬN 0

2695310 LONG NGUYÊNLONG NGUYÊN 1

Match 46
View Details

2695329 ĐẠI BOSSĐẠI BOSS 0

2695325 VŨ BÃOVŨ BÃO 0

Match 47
View Details

2695333 LINKINHUYLINKINHUY 1

Round 3
Best of 1

2695316 BRUCE LEEBRUCE LEE 1

Match 48
View Details

2695332 TRẦN TUẤN NGỌCTRẦN TUẤN NGỌC 0

2695314 KHÁNH NHẬTKHÁNH NHẬT 1

Match 49
View Details

2695306 ĐOÀN CHÍNHĐOÀN CHÍNH 0

2695330 KSTAR ÁC MAKSTAR ÁC MA 0

Match 50
View Details

2695311 TÚ THANHTÚ THANH 1

2695310 LONG NGUYÊNLONG NGUYÊN 0

Match 51
View Details

2695333 LINKINHUYLINKINHUY 1

Round 4
Best of 1

2695308 VĂN XUYẾN VĂN XUYẾN 1

Match 52
View Details

2695316 BRUCE LEEBRUCE LEE 0

2695315 HOÀNG PHẠMHOÀNG PHẠM 0

Match 53
View Details

2695314 KHÁNH NHẬTKHÁNH NHẬT 1

2695319 ĐĂNG HIẾUĐĂNG HIẾU 1

Match 54
View Details

2695311 TÚ THANHTÚ THANH 0

2695318 NGHĨA HỮUNGHĨA HỮU 1

Match 55
View Details

2695333 LINKINHUYLINKINHUY 0

Round 5
Best of 1

2695308 VĂN XUYẾN VĂN XUYẾN 0

Match 56
View Details

2695314 KHÁNH NHẬTKHÁNH NHẬT 1

2695319 ĐĂNG HIẾUĐĂNG HIẾU 1

Match 57
View Details

2695318 NGHĨA HỮUNGHĨA HỮU 0

Round 6
Best of 1

2695334 PHƯỚC ARSPHƯỚC ARS 1

Match 58
View Details

2695314 KHÁNH NHẬTKHÁNH NHẬT 0

0 Loser of Match 29 -

Match 59

2695319 ĐĂNG HIẾUĐĂNG HIẾU 0

Round 7
Best of 1

2695334 PHƯỚC ARSPHƯỚC ARS 0

Match 60

0 -

Round 8
Best of 1

0 Loser of Match 31 -

Match 61

0 -

Round 9
Best of 1

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 62

0 -

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League