Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

FIFA 13Giải Đấu 1 vs 1 - FiFa Online 3 Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

Embed these Brackets

Vòng 1
Best of 1
19/01/2014

1424447 Ngô Huy QuânNgô Huy Quân 1

1424458 FreeWinFreeWin 0

1424421 Nguyễn Văn TrườngNguyễn Văn Trường 0

Match 2

1424454 Nguyễn Văn HảoNguyễn Văn Hảo 0

1424442 Trấn Quang LongTrấn Quang Long 0

Match 3

1424433 Lê Anh TuấnLê Anh Tuấn 0

1424403 Trần Minh SơnTrần Minh Sơn 0

Match 4

1424406 Phùng Văn HòaPhùng Văn Hòa 0

1424436 Nguyễn Trung ThànhNguyễn Trung Thành 0

Match 5

1424422 Nguyễn Đức ThànhNguyễn Đức Thành 0

1424451 Nguyễn Đức TrọngNguyễn Đức Trọng 0

Match 6

1424404 Đỗ Thế HàoĐỗ Thế Hào 0

1424440 Lã Tùng DươngLã Tùng Dương 0

Match 7

1424432 Đoàn Văn ĐứcĐoàn Văn Đức 0

1424431 Lê Thanh QuyềnLê Thanh Quyền 0

Match 8

1424409 Phạạm Minh ThịnhPhạạm Minh Thịnh 0

1424428 Đồng Văn KiênĐồng Văn Kiên 0

Match 9

1424423 Lê Thanh QuyềnLê Thanh Quyền 0

1424396 Tăng Văn TiếnTăng Văn Tiến 0

Match 10

1424418 Hoàng Ngọc SơnHoàng Ngọc Sơn 0

1424417 Lương Đức QuyềnLương Đức Quyền 0

Match 11

1424408 Lô Văn SaoLô Văn Sao 0

1424438 Đỗ Xuân DuyĐỗ Xuân Duy 0

Match 12

1424416 Nguyễn Mạnh HùngNguyễn Mạnh Hùng 0

1424401 Phạm Văn TùngPhạm Văn Tùng 0

Match 13

1424452 Hoàng Văn LinhHoàng Văn Linh 0

1424450 Lê Hữu GiangLê Hữu Giang 0

Match 14

1424456 Cùng Quán NetCùng Quán Net 0

1424441 Hà Huy DũngHà Huy Dũng 0

Match 15

1424419 Nguyễn Mạnh HùngNguyễn Mạnh Hùng 0

1424424 Mai Hoàng TrungMai Hoàng Trung 0

Match 16

1424397 Dương Thế HiểnDương Thế Hiển 0

1424399 Hoàng Minh SơnHoàng Minh Sơn 1

Match 17
View Details

1424459 FreeWinFreeWin 0

1424427 Nguyễn Anh DuyNguyễn Anh Duy 0

Match 18

1424413 Nguyễn Xuân BáchNguyễn Xuân Bách 0

1424410 Đặng Cao DũngĐặng Cao Dũng 0

Match 19

1424444 Nguyễn Anh NamNguyễn Anh Nam 0

1424443 Hà Văn KhangHà Văn Khang 0

Match 20

1424415 Nguyễn Thanh BìnhNguyễn Thanh Bình 0

1424439 Tô Duy MạnhTô Duy Mạnh 0

Match 21

1424426 Dương Thế HùngDương Thế Hùng 0

1424398 Nguyễn Văn TrườngNguyễn Văn Trường 0

Match 22

1424412 Vũ Văn DuyVũ Văn Duy 0

1424437 Dương Đắc AnDương Đắc An 0

Match 23

1424425 Dương Văn ĐạtDương Văn Đạt 0

1424400 Bùi Tấn ThanhBùi Tấn Thanh 0

Match 24

1424430 Nguyễn Đắc Hoàng TuấnNguyễn Đắc Hoàng Tuấn 0

1424435 Ngô Tuấn AnhNgô Tuấn Anh 0

Match 25

1424434 Lê Đình ThanhLê Đình Thanh 0

1424420 Vũ Hải ĐăngVũ Hải Đăng 0

Match 26

1424453 Dương Quang ThànhDương Quang Thành 0

1424402 Phùng Minh TuấnPhùng Minh Tuấn 0

Match 27

1424457 Phạm Minh Đức Phạm Minh Đức 0

1424407 Nguyễn Mạnh HùngNguyễn Mạnh Hùng 0

Match 28

1424445 Tô Thế HiểnTô Thế Hiển 0

1424455 Nguyễn Cao CươngNguyễn Cao Cương 0

Match 29

1424414 Phùng Minh TuấnPhùng Minh Tuấn 0

1424446 Trần Văn LinhTrần Văn Linh 0

Match 30

1424429 Tông Xuân NguyệnTông Xuân Nguyện 0

1424449 Hoàng Văn PhúcHoàng Văn Phúc 0

Match 31

1424448 Đinh Duy ĐạtĐinh Duy Đạt 0

1424411 Nguyễn Văn ViệtNguyễn Văn Việt 0

Match 32

1424405 Nguyễm Văn TùngNguyễm Văn Tùng 0

Vòng 2
Best of 1
19/01/2014

1424447 Ngô Huy QuânNgô Huy Quân 0

Match 33

0 -

0 -

Match 34

0 -

0 -

Match 35

0 -

0 -

Match 36

0 -

0 -

Match 37

0 -

0 -

Match 38

0 -

0 -

Match 39

0 -

0 -

Match 40

0 -

1424399 Hoàng Minh SơnHoàng Minh Sơn 0

Match 41

0 -

0 -

Match 42

0 -

0 -

Match 43

0 -

0 -

Match 44

0 -

0 -

Match 45

0 -

0 -

Match 46

0 -

0 -

Match 47

0 -

0 -

Match 48

0 -

Vòng 3
Best of 1
19/01/2014

0 -

Match 49

0 -

0 -

Match 50

0 -

0 -

Match 51

0 -

0 -

Match 52

0 -

0 -

Match 53

0 -

0 -

Match 54

0 -

0 -

Match 55

0 -

0 -

Match 56

0 -

Vòng 4
Best of 1
19/01/2014

0 -

Match 57

0 -

0 -

Match 58

0 -

0 -

Match 59

0 -

0 -

Match 60

0 -

Custom Map
Best of 1
Date / Time

0 -

Match 61

0 -

0 -

Match 62

0 -

Custom Map
Best of 1
Date / Time

0 -

Match 63

0 -

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League