Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

VÒNG ĐỐI ĐẦU - CLASH OF TUDENTS 2020

Embed these Brackets

RO32
Best of 3

2866786 ĐH KT và WesternsydneyĐH KT và Westernsydney 2

2866804 ĐH Y Khoa VinhĐH Y Khoa Vinh 0

2866784 ĐH Giao Thông Vận TảiĐH Giao Thông Vận Tải 1

2866794 ĐH Ngoại Thương Hà NộiĐH Ngoại Thương Hà Nội 2

2866798 ĐH Bình DươngĐH Bình Dương 0

2866803 ĐH Cần ThơĐH Cần Thơ 2

2866796 HV Ngân Hàng Hà NộiHV Ngân Hàng Hà Nội 2

2866801 ĐH CNTT & TT Việt - Hàn ĐH CNTT & TT Việt - Hàn 0

2866802 ĐH SPKT Đà NẵngĐH SPKT Đà Nẵng 2

2866791 HV Nông nghiệp Việt NamHV Nông nghiệp Việt Nam 0

2866781 ĐH Công Nghiệp thực phẩmĐH Công Nghiệp thực phẩm 2

2866780 ĐH Tài Chính MarketingĐH Tài Chính Marketing 1

2866782 ĐH Công nghệ Sài Gòn ĐH Công nghệ Sài Gòn 0

2866779 ĐH Công nghiệp TPHCMĐH Công nghiệp TPHCM 2

2866783 ĐH Nguyễn Tất ThànhĐH Nguyễn Tất Thành 2

2866805 ĐH SPKT Vĩnh LongĐH SPKT Vĩnh Long 0

2866788 ĐH Văn Hoá TP HCMĐH Văn Hoá TP HCM 0

2866792 ĐH Công nghiệp Hà NộiĐH Công nghiệp Hà Nội 2

2866800 ĐH CNTT & TT Thái NguyênĐH CNTT & TT Thái Nguyên 2

Match 10
View Details

2866795 ĐH PhenikaaĐH Phenikaa 0

2866777 ĐH Kinh Tế - Luật ĐH Kinh Tế - Luật 2

Match 11
View Details

2866785 ĐH KHXH và NV TP.HCMĐH KHXH và NV TP.HCM 0

2866778 ĐH CNTT- ĐH Quốc Gia HCMĐH CNTT- ĐH Quốc Gia HCM 2

Match 12
View Details

2866787 ĐH Sài GònĐH Sài Gòn 1

2866797 ĐH Thủ Dầu Một ĐH Thủ Dầu Một 2

Match 13
View Details

2866790 ĐH công nghệ GTVTĐH công nghệ GTVT 0

2866775 Cao Đẳng Cao ThắngCao Đẳng Cao Thắng 1

Match 14
View Details

2866789 HV bưu chính viễn thôngHV bưu chính viễn thông 2

2866776 ĐH SPKT HCMĐH SPKT HCM 2

Match 15
View Details

2866799 ĐH KT và QTKD Thái Nguyên ĐH KT và QTKD Thái Nguyên 0

2866774 ĐH Quốc Tế Hồng BàngĐH Quốc Tế Hồng Bàng 2

Match 16
View Details

2866793 ĐH Bách Khoa Hà NộiĐH Bách Khoa Hà Nội 0

RO16
Best of 3

2866786 ĐH KT và WesternsydneyĐH KT và Westernsydney 1

Match 17
View Details

2866794 ĐH Ngoại Thương Hà NộiĐH Ngoại Thương Hà Nội 2

2866803 ĐH Cần ThơĐH Cần Thơ 2

Match 18
View Details

2866796 HV Ngân Hàng Hà NộiHV Ngân Hàng Hà Nội 0

2866802 ĐH SPKT Đà NẵngĐH SPKT Đà Nẵng 2

Match 19
View Details

2866781 ĐH Công Nghiệp thực phẩmĐH Công Nghiệp thực phẩm 0

2866779 ĐH Công nghiệp TPHCMĐH Công nghiệp TPHCM 1

Match 20
View Details

2866783 ĐH Nguyễn Tất ThànhĐH Nguyễn Tất Thành 2

2866792 ĐH Công nghiệp Hà NộiĐH Công nghiệp Hà Nội 2

Match 21
View Details

2866800 ĐH CNTT & TT Thái NguyênĐH CNTT & TT Thái Nguyên 0

2866777 ĐH Kinh Tế - Luật ĐH Kinh Tế - Luật 1

Match 22
View Details

2866778 ĐH CNTT- ĐH Quốc Gia HCMĐH CNTT- ĐH Quốc Gia HCM 2

2866797 ĐH Thủ Dầu Một ĐH Thủ Dầu Một 2

Match 23
View Details

2866789 HV bưu chính viễn thôngHV bưu chính viễn thông 0

2866776 ĐH SPKT HCMĐH SPKT HCM 2

Match 24
View Details

2866774 ĐH Quốc Tế Hồng BàngĐH Quốc Tế Hồng Bàng 1

Quarter-finals
Best of 3

2866794 ĐH Ngoại Thương Hà NộiĐH Ngoại Thương Hà Nội 0

Match 25
View Details

2866803 ĐH Cần ThơĐH Cần Thơ 2

2866802 ĐH SPKT Đà NẵngĐH SPKT Đà Nẵng 1

Match 26
View Details

2866783 ĐH Nguyễn Tất ThànhĐH Nguyễn Tất Thành 2

2866792 ĐH Công nghiệp Hà NộiĐH Công nghiệp Hà Nội 2

Match 27
View Details

2866778 ĐH CNTT- ĐH Quốc Gia HCMĐH CNTT- ĐH Quốc Gia HCM 0

2866797 ĐH Thủ Dầu Một ĐH Thủ Dầu Một 2

Match 28
View Details

2866776 ĐH SPKT HCMĐH SPKT HCM 0

Semi-finals
Best of 5

2866803 ĐH Cần ThơĐH Cần Thơ 0

Match 29

2866783 ĐH Nguyễn Tất ThànhĐH Nguyễn Tất Thành 0

2866792 ĐH Công nghiệp Hà NộiĐH Công nghiệp Hà Nội 0

Match 30

2866797 ĐH Thủ Dầu Một ĐH Thủ Dầu Một 0

Final
Best of 1

0 -

Match 31

0 -

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League