Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

Solo Quyền Vương

Embed these Brackets

Quarter-finals
Best of 1

2830169 1 0 Uyên Phuong TDUyên Phuong TD 10

2830168 1 0 BìnhBình 00

2830166 1 0 YoLo . BộtYoLo . Bột 10

2830173 1 0 NPT-PerseusNPT-Perseus 00

2830167 1 0 Tạ NèTạ Nè 10

2830172 1 0 Mỹ Nhân HeoMỹ Nhân Heo 00

2830171 1 0 Bê.Quá.Sao.VềBê.Quá.Sao.Về 10

2830170 1 0 Tiểu MyTiểu My 00

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 2830169 1 1 Uyên Phuong TDUyên Phuong TD 0

Match 5

2830166 1 1 YoLo . BộtYoLo . Bột 0

2830167 1 1 Tạ NèTạ Nè 0

Match 6

2830171 1 1 Bê.Quá.Sao.VềBê.Quá.Sao.Về 0

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 7

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League